Skip links

Tüp Mide mi, Mideyi Kesmeden Yapılan Gastrik Plikasyon mu

Tüp Mide mi, Mideyi Kesmeden Yapılan Gastrik Plikasyon mu

Bu çalışmada, 135 hastadan oluşan total gastrik plikasyon hastasının sonuçları değerlendirilmiş ve aynı dönemde sleeve gastrektomi geçiren 80 hastanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

Çalışma prospektif ve çift kör olarak tasarlanmış olup, bilimsel olarak yüksek değere sahiptir. Grup 1’de yer alan 104 kadın, 31 erkekten oluşan toplam 135 hasta istemli olarak gastrik plikasyonu tercih etmiştir. Grup 2’de ise rastgele seçilen 50 kadın ve 30 erkekten oluşan 80 sleeve gastrektomi hastası bulunmaktadır. İki grup yaş olarak karşılaştırılabilir (36’ya karşılık 35.4) fakat başlangıç BMI’ları farklıdır. (Grup 1 39.5, Grup 2 46.5)

Grup 1’deki 12 hasta (% 8.8) postoperatif komplikasyonlar gelişmiş, bunlardan 4 vaka cerrahi olarak tedavi edilmiştir. 1 vakada gastrik prolaps, 1 vakada parsiyel jejunum nekrozu ile seyreden portal ven trombozu, 2 vakada da intragastrik seroma oluşumuna bağlı geç gastrik tıkanıklık görülmüştür. Son iki vakada ilk operasyondan 3 ay sonra gastrik plikasyon geri döndürülmüştür. Ortalama izlem süresi 20.4 aydır. Gastrik plikasyon grubunda ortalama aşırı kilo kaybı % 65.3’tür. Başlangıç BMI değeri 45’in altında olan hastalarda kilo kaybı anlamlı olarak daha fazladır. Vakaların % 5.9’unda kilo kaybı % 30’un altında kaldığından cerrahi başarısızlık olarak değerlendirilmiştir. BMI değeri 45 ve üzerinde olanlar, yeterli kilo kaybetmede iki kat daha başarısız bulunmuştur. Grup 2, yani sleeve gastrektomi grubunda ise vakaların % 78.6’sında tatminkar kilo kayıpları sağlanmıştır. Yetersiz kilo kaybı oranları ise 9 kat daha azdır. Toplamda kilo kaybı sleeve gastrektomi geçirenlerin % 97.5’inde, gastrik plikasyon vakalarının ise % 78.6’sında tatminkar olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak, total gastrik plikasyon ameliyatı, basit olması, herhangi bir implant veya midenin çıkarılması olmaksızın yeterli mide kısıtlaması sağlaması, geri döndürülebilirlik ve kabul edilebilir risk oranları gibi bazı güzel avantajlar sunmaktadır. Kısa vadede, gastrik plikasyon % 80’e yakın hastada kabul edilebilir kilo kaybı sağlayabilmekte, fakat tüp mide ameliyatı ile karşılaştırıldığında biraz daha az etkili kalmaktadır. Deneyimlerimize göre total gastrik plikasyon BMI değeri 45’in altındaki bariatrik hastalar için daha iyi bir seçenek olabilir. Daha morbid obez olan grupta % 36 gibi bir başarısızlık oranı vardır.

Kaynak: LAPAROSCOPIC TOTAL GASTRIC PLICATION. 2- YEAR RESULTS AND COMPARISON TO SLEEVE GASTRECTOMY. George Skrekas MD, ISS, EAES, General surgeon, Specialist in advanced laparoscopy & bariatric surgery

Op.Dr.Murat Üstün tarafından hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek ve link eklenerek alıntı yapılabilir.

Yorum yaz

Bitnami