Skip links

Şeker Tedavisinde Tüp Mide ve Gastrik Bypass Karşılaştırması ?

Şeker Tedavisinde Tüp Mide ve Gastrik Bypass Karşılaştırması ?

Obez Tip 2 Diyabetiklerde Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Laparoskopik Gastrik Bypass’ın Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 2 şeker hastalığı olan hastalarda sleeve gastrektomi ve gastrik bypass ameliyatı uygulanmıştır. Geriye dönük olarak bu iki grup arasında tedavinin etkinliği karşılaştırılmıştır. Hastane veritabanından 2005-2008 arasında ameliyat edilen 31 obez tip 2 diyabetik hastanın klinik kayıtları çıkarılmıştır. Bunlardan 15’I laparoskopik sleeve gastrektomi ve 16’sı laparoskopik gastrik bypass geçirmiştir. Gruplar yaş (33-59) ve BMI (38-57) açısından karşılaştırılabilir özelliktedir.

Roux-en-Y gastrik bypassta besin bacağı 150 cm, biliopankreatik bacak Treitz’dan 150 cm’dir. Laparoskopik sleeve gastrektomi 40 F orogastrik buji kullanılarak yapılmıştır. Veriler 6, 12, 18, 24 aylarda kilo kaybı ve yandaş hastalıkların düzelmesi açısından analiz edilmiştir.

Sonuçlar: İki grup arasında kil kaybı karşılaştırılabilir özelliktedir. 18-24 aylarda BMI azalması yüzdesi sleevede 29, bypassta 33 olmuştur. Aşırı kilonun kayıp yüzdesi sleevede 53, bypassta 52’dir. Sleeve grubunda 13, bypass grubunda 14 hasta şeker ilaçlarını bırakmıştır. Sleeve grubunda 5 (%55) ve gastrik bypass grubunda 8 (%89) hasta tansiyon ilaçlarını bırakmıştır. Sleeve grubunda 5 hastanın üçü, bypass grubunda iki hastanın biri kolesterol ilaçlarını bırakmıştır.

Tartışma: Laparoskopik sleeve gastrektomi ve gastrik bypass kilo kaybı ve obeziteyle ilişkili yandaş hastalıklarda düzelme açısından eşit etkinliktedir. Hasta özelliklerine gore optimal prosedürün belirlenmesi için kontrollü ve uzun süreli çalışmalar gerekmektedir. Kaynak: CutoloPP, Nosso G, Vitolo G, Brancato V, Capaldo B, Angrisani L Obes Surg. 2012 Ekim; 22(10):1535-9

Yorum yaz

Bitnami