Skip links

Mide Katlama Hakkında İngiliz Raporu!

Mide Katlama Hakkında İngiliz Raporu!
The British Obesity and Metabolic Surgical Society (BOMSS, İngiliz Obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği) gastrik plikasyon hakkında görüşünü yayınladı.
Dernek, laparoskopik gastrik plikasyonun etkinliğine ait kanıtlardaki kısıtlılıklar bildirilerek, çok dikkatli bir değerlendirme sonucu önerilmesini tavsiye etti.
Dernek başkanı Dr.Richard Welbourn, “laparoskopik gastrik plikasyon güvenli bir prosedür gibi görünmektedir. Fakat tam olarak onaylanması için sonuçlar ve daha sonraki gastrik cerrahiye etkileri hakkında daha uzun süreli veriler gerekmektedir. “dedi. Yeni metodlar geliştirildikçe, onların etkinliği ve güvenilirliğinin varolan seçeneklerle karşılaştırmalı olarak ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Mevcut BOMSS kılavuzlarına göre, bu prosedür ancak tüm diğer tedavi seçeneklerini uygulayabilen ve uygun bir multidisipliner yaklaşıma sahip bariatrik merkezlerde gerçekleştirilebilmektedir.
Kasım 2012’de Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan Laparoskopik Gastrik Plikasyon prosedür kılavuzunda, yöntemin kısa vadede anlamlı güvenilirliğe sahip olduğu ancak uzun dönemli güvenlik kanıtlarının yetersiz olduğuna vurgu yapılmıştı. Enstitü, bu tekniği uygulamak isteyen merkezlerin organizasyonel destek almaları, hastaları yöntemin belirsizlikleri ve daha sonraki gerekebilecek mide ameliyatlarına etkileri hakkında bilgilendirmeleri ve hastalardan çok detaylı aydınlatılmış onam almaları gerektiği konusunda uyardı. BOMSS, enstitünün tavsiyelerini yineleyerek, cerrahların laparoskopik gastrik plikasyon uygulanan tüm hastaları Ulusal Bariatrik Cerrahi Veritabanına “diğer prosedürler” başlığı altında kaydetmesi gerektiğini bildirdi. (10 Haziran 2013)

Yorum yaz

Bitnami