Skip links

Archive

Obezite ve Bariatrik Cerrahi İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Tüp Mide Metabolik Etkili Bir Ameliyat Değildir..

Obezite ve Bariatrik Cerrahi İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar Tüp Mide Metabolik Etkili Bir Ameliyat Değildir..

Metabolik cerrahi terimi, bazı bariatrik prosedürlerin bir kısım metabolik kontrol sistemleri üzerindeki önemli etkilerini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle, obezite cerrahisinden sonra Tip 2 Diabetes Mellitus’un (şeker hastalığı) düzelmesi üzerine odaklanılmıştır. Kilo kaybının tek başına kan şekeri düzenlenmesindeki etkisinin azımsanıp azımsanmadığını tahminlemek güç olsa da; metabolik cerrahi terimi, metabolik sistemler üzerinde kilo kaybının yarattığının ötesinde bir […]

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı Hakkında Son Bilgiler

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı Hakkında Son Bilgiler

IFSO-2011 (International Federation for the Surgery of Obesity, Uluslararası Obezite Cerrahisi Federasyonu) (Hamburg Germany) Duodenal switch ameliyatının ilk bölümü olan sleeve gastrektomi 10 yıl önce, yüksek riskli yüksek riskli, süper obez hastalarda ilk basamak ameliyat olarak kullanılmaya başlanmıştır. İkinci basamak tedavinin sıklıkla gereksiz olduğu görülmüştür. Bunun üzerine, sleeve gastrektomi tüm dünyada yaygın olarak tek başına […]

Tip 2 Diabet Tedavisinde Ameliyatsız Endoskopik Tedavi Seçeneği Endobarrier (Endobariyer)

Tip 2 Diabet Tedavisinde Ameliyatsız Endoskopik Tedavi Seçeneği Endobarrier (Endobariyer)

Kişinin anatomisinde kalıcı bir değişikliğe yol açmadan nasıl etkili metabolik kontrol sağlanabilir? Hatta, en ufak bir cerrahi kesi yapmadan..Bunu, mevcut tedavilerde görülen hasta uyumsuzluğu, yan etkiler ve kısıtlı etkinlik gibi potansiyel başarısızlıklar olmadan yapmak mümkün mü? Yanıt, Avrupa ve Güney Amerika’da klinik çalışmalarda hastalara uygulanmaya başlanan, cerrahi olmayan bir tedavi seçeneği olabilir. EndoBarrier Nasıl Çalışır? […]

Tüp Mide (Laparoskopik Sleeve Gastrektomi) Ameliyatının En Korkulan Komplikasyonları

Tüp Mide (Laparoskopik Sleeve Gastrektomi) Ameliyatının En Korkulan Komplikasyonları

Tüp mide ameliyatı ya da vertikal sleeve gastrektomi olarak da bilinen sleeve gastrektomi, vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan morbid obez hastalarda uygulanan bir obezite ameliyatı türüdür. Bu ameliyat midenin büyük bölümünün çıkarılmasını içeren ciddi ve geri dönüşsüz bir ameliyattır. Sleeve gastrektomiden sonra ortaya çıkabilecek ve bir kısmı bilinmeyen bazı komplikasyonlar vardır. Tüp mide […]

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Tekrar Kilo Alımı ve Mide Genişlemesinin Rolü

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Tekrar Kilo Alımı ve Mide Genişlemesinin Rolü

Mide Genişlemesi Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatının Başarısını Sınırlar mı? Laparoskopik sleeve gastrektomi kısıtlayıcı bir bariatric ameliyattır. Barsakların bypasslanmasını içermediği için gastrointestinal emilim bozukluğuna da neden olmaz. Tüp mide ameliyatı da denilen bu ameliyatta midenin % 85’I çıkarılarak kilo kaybı sağlanır. Mide boylamasına küçültülerek dar bir tüp haline getirilir. Laparoskopik sleeve gastrektomi ameliyatından sonra, Ghrelin […]

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Tip 2 Diyabeti Tedavi Edebilir

Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Tip 2 Diyabeti Tedavi Edebilir

Yapılan bir çalışmada bariatrik cerrahinin, özellikle de sleeve gastrektomi ameliyatının hastaların kalori alımını kısıtlamasının ötesinde etkileri araştırıldı. Mide fundusunun çıkarılması, tüp mide ameliyatı olan hastalarda diyabetin düzelmesinde en önemli rolü oynuyor görünmektedir. Fundusun çıkarılması ghrelin seviyelerini düşürür, bu da iştahı azaltır. Bunun ötesinde, sleeve gastrektomi Glukagon-benzeri-peptid-1 seviyelerini ve Peptid YY seviyelerini de yükseltir ki, bunlar […]

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Kaçakların Tedavisi

Tüp Mide Ameliyatından Sonra Kaçakların Tedavisi

378 Hastalık Bir Seride Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatını Takibeden Stapler Hattı Kaçaklarının Tedavisi Laparoskopik sleeve gastrektomi kilo kaybı ve eşlik eden yandaş hastalıklarda sağladığı etkinlikle giderek artan oranda kabul gören definitif bir bariatrik prosedürdür. Laparoskopik sleeve gastrektominin spesifik ve potansiyel olarak ciddi bir komplikasyonu stapler hattı kaçaklarıdır ve vakaların % 7’sinde görülebilir. Teknik hatalar, stapler […]

Tüp Mide Ameliyatında Kaçakları Önlemede Dikiş Etkili mi?

Tüp Mide Ameliyatında Kaçakları Önlemede Dikiş Etkili mi?

Sleeve gastrektomiden sonra stapler hattına dikiş konulmalı mıdır? ASLA! Bu konuda ilgili makalenin okunmasını öneririm: “Obes Surg. 2004 Nov-Dec;14(10):1290-8. “The science of stapling and leaks.” By Baker RS, Foote J, Kemmeter P, Brady R, Vroegop T, Serveld M.” Bu makale stapler hattı fiziğine mükemmel bir giriştir ve oversewing denen, stapler hattını dikme işleminin gerilim noktalarını […]

Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Güncel Ameliyat: Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Güncel Ameliyat: Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

ÖZET: “Magenstrasse” ve Mill (M&M) prosedürlerini takiben, sleeve gastrektomi (tüp mide) laparoskopik bariatrik cerrahinin spektrumuna girmiştir. Bu prosedürün ilk kullanımı, süper morbid obez hastalarda (BMI değeri 60 kg/m2’nin üstünde) % 6’ya varan mortalite oranları ile uygulanan laparoskopik biliopankreatik diversiyon-duodenal switch ameliyatlarının bir bileşeni olarak olmuştur. Daha sonra tek başına bir bariatrik operasyon olarak veya süper-süper obez hastalarda Roux-en-Y gastrik […]

Bitnami