Skip links

Ayarlanabilir Silikon Mide Bandı Obez Gençlerde Anlamlı Kilo Kaybı Sağlayabilir

Ayarlanabilir Silikon Mide Bandı Obez Gençlerde Anlamlı Kilo Kaybı Sağlayabilir
Genç adolesanlarda mide bandı, yaşam tarzı ve diğer değişikliklerden daha etkili kilo kaybı sağlayabilir. Bu sonuç, Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinin Şubat sayısında yayınlanan prospektif, randomize kontrollü bir çalışma ile bildirildi.
Melbourne Avustralya’da bulunan Monash Üniversitesi ve Royal Children’s Hospital Adolesan Sağlığı Merkezi’nden Paul E. O’Brien, MD, FRACS ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre; “Gençlerde obezite çok yaygın ve ciddi bir sağlık problemi olup, sadece Amerika’da 5 milyon genci etkilemektedir. Bariatrik cerrahi olası bir tedavi seçeneği olarak incelenmiştir. Laparoskopik ayarlanabilir mide bandı (mide kelepçesi) güvenli ve etkili bir tedavi sunmaktadır.”
Çalışmanın amacı, optimal yaşam tarzı değişim programları ile mide bandının gençlerde obezite tedavisindeki sonuçlarını karşılaştırmaktır. Mayıs 2005 ile Eylül 2008 arasında, 14-18 yaş arasında, vücut kitle indeksleri 35’in üzerinde olan toplam 50 adolesan çalışmaya alınmıştır. Bu gençler tamamen rastlantısal olarak gözetim altında yaşam tarzı değişimleri veya mide bandı ameliyatına yönlendirilmiştir. 2 yıllık çalışma süresince, çalışmanın temel noktası kilo kaybı, sekonder olarak da metabolik sendrom, insülin direnci ve yaşam kalitesindeki değişimlerle, istenmeyen sonuçlardır.
Gastrik band grubunda 25 hastanın 24’ü, diğer grupta 18’i çalışmayı tamamlamıştır. Aşırı kilonun % 50’den fazlasını kaybetme oranı band grubunda 21 hasta (% 84), diğer grupta 3 ( %12) hastadır.
Gastrik band grubunda ortalama kilo kaybı 34.6 kg olup, aşırı kilonun ortalama % 78.8’inin kaybına ve BMI değerinde 12.7 azalmaya karşılık gelmektedir. Yaşam tarzı değişim grubunda ortalama kilo kaybı 3 kg olup, aşırı kilo kaybının % 13.2, BMI değerinin 1.3 olduğunu göstermektedir.
Metabolik sendrom başlangıçta gastrik band grubunda 9 hastada (% 36) ve yaşam tarzı grubunda 10 hastada ( %40) mevcuttur. 24 ay sonra gastrik band grubunda hiçbir hastada metabolik sendrom görülmezken, yaşam tarzı grubunun 18’inde metabolik sendrom sürmektedir. Gastrik band grubundaki gençler yaşam kalitelerindeki düzelmeyi de bildirmişlerdir. Erken ameliyat sonrası evrede ciddi yan etki görülmezken, 7 hastada (% 33) poş dilatasyonu nedeniyle cerrahi düzeltme gerekmiştir.
Obez gençler arasında mide bandı kullanımı diğer yaşam tarzı değişimleri ile kıyaslandığında çok daha büyük oranda fazla kilo kaybı sağlamaktadır, bu da sağlık durumunda düzelmeler ve yaşam kalitesinde yükselme ile bağlantılıdır.
Bu çalışmanın kısıtlılıkları, genel obez topluluğuna genelleştirilemeyecek olması, yan etkiler veya sağlık göstergeleri hakkında farklı ölçümlerle güçlendirilmemiş olmasıdır.
Bu çalışmaya göre, mide bandı obezitenin sağlıklı ve kalıcı tedavisinde güvenilir ve etkili bir yöntemdir. Ancak hastalar ve aileleri önerilen yeme alışkanlıklarına uyumun önemi konusunda bilgili olmalıdır ve reflü, göğüs yanması ve kusma gibi belirtiler ortaya çıktığında erkenden hekimlerine başvurmalıdır. Daha da önemlisi, hastalar bu vakalar konusunda tecrübeli hekimlerin takibinden çıkmamalıdır
JAMA dergiisi editörü Edward H. Livingston, MD, (University of Texas Southwestern Medical Center – Dallas) , bu çalışmaya katkı olarak, bu çalışmanın, cerrahi teknolojilerin değerlendirilmesinde randomize kontrollü çalışmaların uygulanması gerektiğini gösterdiğini eklemiştir.
“Bariatrik cerrahinin sunduğu destek konusunda kanıtların kalitesi yetersizdir, bu da obezite tedavisinde kullanımı konusunda hala süren tartışmalara neden olmaktadır. ABD’de bir çok sigorta kuruluşu bariatrik müdahaleleri ödememektedir. Bu ve bunun gibi çalışmalar uzun vadede bariatrik cerrahinin fayda ve risklerini değerlendirmemizde güvenilir kanıtlar sağlayacaktır.”
KAYNAK: JAMA. 2010;303:519-526, 559-560. Laurie Barclay, MD 9 Şubat 2010

Yorum yaz

Bitnami