Skip links

Ayarlanabilir Silikon Mide Bandı Obez Gençlerde Anlamlı Kilo Kaybı Sağlayabilir

Ayarlanabilir Silikon Mide Bandı Obez Gençlerde Anlamlı Kilo Kaybı Sağlayabilir

Genç adolesanlarda mide bandı, yaşam tarzı ve diğer değişikliklerden daha etkili kilo kaybı sağlayabilir. Bu sonuç, Journal of the American Medical Association (JAMA) dergisinin Şubat sayısında yayınlanan prospektif, randomize kontrollü bir çalışma ile bildirildi. Melbourne Avustralya’da bulunan Monash Üniversitesi ve Royal Children’s Hospital Adolesan Sağlığı Merkezi’nden Paul E. O’Brien, MD, FRACS ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya […]

Mide Katlama Hakkında İngiliz Raporu!

Mide Katlama Hakkında İngiliz Raporu!

The British Obesity and Metabolic Surgical Society (BOMSS, İngiliz Obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği) gastrik plikasyon hakkında görüşünü yayınladı. Dernek, laparoskopik gastrik plikasyonun etkinliğine ait kanıtlardaki kısıtlılıklar bildirilerek, çok dikkatli bir değerlendirme sonucu önerilmesini tavsiye etti. Dernek başkanı Dr.Richard Welbourn, “laparoskopik gastrik plikasyon güvenli bir prosedür gibi görünmektedir. Fakat tam olarak onaylanması için sonuçlar ve […]

Dünyanın En Küçük Obezite Cerrahisi Hastası

Dünyanın En Küçük Obezite Cerrahisi Hastası

2 yaşındaki bir çocuk dünyanın obezite cerrahisi uygulanan en küçük hastası oldu. Suudi Arabistan’da yaşayan ve henüz yürümeye başlayan çocuğun kilosu 37, vücut kitle indeksi ise 41. Ailenin yardım aramasının asıl sebebi ise çocuğun uyurken nefesinin kesilmesi, yani uyku apnesi. International Journal of Surgery Case Reports dergisinde yayınlanan makaleye göre, çocuğun kilosunu kontrol etmek için […]

Komplike Vakalarda Robotik Cerrahi Daha Üstün Değil

Komplike Vakalarda Robotik Cerrahi Daha Üstün Değil

Robotik cerrahinin kompleks ameliyatlarda daha üstün olduğu inanışının doğru olmadığı, BioMed Central’de yayınlanan ve literatürün gözden geçirilmesine dayanan bir yayınla ortaya çıktı. Araştırmacılar, robotik cerrahinin robotik Roux-en-Y gastrik bypass gibi ameliyatlarda gastrojejunostomi ve jejunojejunostomi anastomozları gibi bazı cerrahi basamakları kolaylaştırdığı konusuna katılmakla birlikte, robotik bariatrik cerrahinin yüksek operasyonel ve cihaz maliyetlerinin hala en büyük dezavantaj […]

Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Güncel Ameliyat: Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

Morbid Obezitenin Cerrahi Tedavisinde Güncel Ameliyat: Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide)

ÖZET: “Magenstrasse” ve Mill (M&M) prosedürlerini takiben, sleeve gastrektomi (tüp mide) laparoskopik bariatrik cerrahinin spektrumuna girmiştir. Bu prosedürün ilk kullanımı, süper morbid obez hastalarda (BMI değeri 60 kg/m2’nin üstünde) % 6’ya varan mortalite oranları ile uygulanan laparoskopik biliopankreatik diversiyon-duodenal switch ameliyatlarının bir bileşeni olarak olmuştur. Daha sonra tek başına bir bariatrik operasyon olarak veya süper-süper obez hastalarda Roux-en-Y gastrik […]

Laparoskopik Obezite Cerrahisinden Sonra Görülen Akut Komplikasyonlar: Tüm Genel Cerrahlar İçin Bir Güncelleme

Laparoskopik Obezite Cerrahisinden Sonra Görülen Akut Komplikasyonlar: Tüm Genel Cerrahlar İçin Bir Güncelleme

“Mirver Korkmaz anısına..” Laparoskopik obezite cerrahisinin gelişimi ve giderek daha yaygın uygulanmaya başlaması, acil hekimlerini ve genel cerrahları bariatrik cerrahinin akut ve kronik komplikasyonları ile karşı karşıya bırakmıştır. Aslında zamanında ve uygun müdahale ile önlenebilir veya kolayca tedavi edilebilir bazı komplikasyonlar, bariatrik cerrahiye alışık olmayan hekimlerce müdahale edildiğinde bazen geri dönüşsüz duruma gelebilmektedir. Bu amaçla, […]

Obezite Artık Dünya Çapında Bir Salgın!

Obezite Artık Dünya Çapında Bir Salgın!

Dünyadaki 671 milyon obez hastanın yarısı 10 ülkede yaşıyor.. Obez bireylerin % 62’si gelişmekte olan ülkelerde.. Fazla kilolu ve obez oranı erkekler arasında % 29’dan % 37’ye, kadınlar arasında % 30’dan % 38’e çıkmış durumda.. Washington Üniversitesi Health Metrics and Evaluation Enstitüsü’nden araştırmacıların bildirdiğine göre, obezite hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde en büyük […]

Obezite Cerrahisi Yaşlanma Mekanizmasını Geri Döndürüyor!

Obezite Cerrahisi Yaşlanma Mekanizmasını Geri Döndürüyor!

Obesity Week’de sunulan bir çalışmaya göre, bariatrik cerrahi DNA’ların uç kısmında yer alan ve telomer denen yapıların küçülmesini geri döndürebilir. Bu küçülme biolojik yaşlanmanın işareti olarak kabul ediliyor. Stanford Üniversitesi’nden araştırmacı John Morton, “bu, cerrahi yöntemlerle kilo vermenin telomer boyutunu arttırarak yaşlanmayı yavaşlattığını gösteren ilk çalışmadır.” diyor.  Morton ve arkadaşları çalışmalarını American Society for Metabolic […]

Yağ Hücresi Hacmi ile İnsülin Duyarlılığının Düzelmesi Bağlantılı Bulundu

Yağ Hücresi Hacmi ile İnsülin Duyarlılığının Düzelmesi Bağlantılı Bulundu

Azalmış deri altı yağ hücresi boyutu ile düzelmiş insülin duyarlılığı arasında güçlü bir bağlantı saptandı Diabetes Care dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, obezite cerrahisini takiben yağ hücresi hacmindeki azalmanın insülin duyarlılığındaki düzelmeyle kuvvetli şekilde ilişkili olduğu görüldü. Bu durum özellikle ileri yaşlı kadınlarda en üst düzeyde gözlendi. Artmış deri altı yağ dokusunun insülin direnci ve […]

Gastrik Bypass Sonrası Diyabetteki Düzelmenin Sırrı Çözüldü!

Gastrik Bypass Sonrası Diyabetteki Düzelmenin Sırrı Çözüldü!

Gastrik bypasstan sonra Fetuin-A ve RBP4 adlı proteinlerde tüp mideden daha fazla düşüş görülüyor. Roux-en-Y gastrik bypasstan sonra çok sayıda protein ve metabolitte laaproskopik sleeve gastrektomiyle kıyaslandığında daha fazla erken düşüş görülüyor. PlosOne dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bu bulgu, neden bypass hastalarında Tip 2 diyabette daha yüksek oranda düzelme olduğunu açıklayabilir. Çalışmanın bulguları, besinlerin ince […]

Bitnami