Skip links

Boyutu ya da Uzunluğu Önemli mi?

Boyutu ya da Uzunluğu Önemli mi?

Gastrik bypassın uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek, üzerinde konuştuğumuz kilo kaybı gibi objektif bir değer olsa da, oldukça güçtür. Kilo kaybı hasta seçimi, eğitim ve uzun süreli takip gibi bir çok faktöre bağlıdır. Bu oranlar gastrik bypassta % 57-67, Gastrik bandda % 41-54, BPD ve DS’de % 66-74, sleeve gastrektomide ise % 33-55 olarak bildirilmiştir. (Buchwald, […]

Yeni Kılavuzlar Bariatrik Cerrahinin Uygulanabilirliğini Genişletiyor!

Yeni Kılavuzlar Bariatrik Cerrahinin Uygulanabilirliğini Genişletiyor!

Politikalarda major dönüşüm.. Üç büyük tıbbi kuruluş (the American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, the American Association of Clinical Endocrinologists ve Obesity Society) obezite cerrahisi için formal kılavuzlarını değiştirdiler. Ve hafif-orta düzeyde obezite ve diyabet veya metabolik sendromu olan hastaları da kapsayacak şekilde uygunluk kriterlerini genişlettiler. Ek olarak, bu topluluklar, sleeve gastrektomiyi de “araştırılmakta […]

Obez Olmayan Hastalarda Tip 2 Diyabetin Cerrahi Tedavisi

Obez Olmayan Hastalarda Tip 2 Diyabetin Cerrahi Tedavisi

Vücut kitle indeksi 28-35 arasında yer alan fazla kilolu veya Tip 1 obez hastalar, morbid obez sınırında olmadıklarından günümüzde uygulanan kılavuzlara göre cerrahi tedavi için uygun kabul edilmemekteydi.  Özellikle gastrik bypass ancak vücut kitle indeksi 35 ve bir yandaş hastalığı olan hastalara önerilebilmekteydi. Oysa, obezite ve Tip 2 diyabet arasındaki ilişki kompleks bir ilişkidir ve […]

Obezite Derecelendirmesinde Güncel Bir Sistem

Obezite Derecelendirmesinde Güncel Bir Sistem

Evre 0: Hastanın görünür bir obeziteyle ilişkili risk faktörü yoktur. Kan basıncı, serum lipidleri, açlık glukozu gibi değerler normal sınırlardadır. Fiziksel belirtiler, psikopatoloji, fonksiyonel sınırlamalar ve iyi hissetme durumunda bozulma yoktur. Yönetimi: Kilo artışına yol açabilecek faktörler saptanmalıdır. Sağlıklı yeme alışkanlıkları edinilmesi ve fiziksel aktivitenin arttırılması önemlidir. Evre I: Hasta obeziteyle ilişkili subklinik risk faktörlerine […]

Gebelikte obezite otizme neden olabilir!

Gebelikte obezite otizme neden olabilir!

Annenin gebelik sırasındaki metabolik durumunun çocukta nörolojik gelişim bozuklukları ile ilişkisini gösteren kanıtlar giderek artıyor! Gebelik sırasında diyabet, hipertansiyon, obezite gibi metabolik sorunların çocukta nörolojik bozukluklara neden olup olmadığını değerlendirmek için Kalifornia üniversitesinden araştırmacılar 2-5 yaş arasındaki 517 otistik ve 172 gelişme geriliği olan çocuğu incelediler. Normal gelişme gösteren 315 çocuk ta kontrol grubu olarak […]

Kısa Süreli Tip 2 Diabet Kısıtlayıcı Şişmanlık Ameliyatları İle Düzelebilir

Kısa Süreli Tip 2 Diabet Kısıtlayıcı Şişmanlık Ameliyatları İle Düzelebilir

Kısa süredir Tip 2 şeker hastalığı ve yüksek vücut kitle indeksi öyküsü olan hastalarda kısıtlayıcı obezite ameliyatlarından sonra diabet düzelebilmektedir. Araştırmacılar, kısıtlayıcı şişmanlık ameliyatlarının Tip 2 diabet hastalarında glisemik kontrolü anlamlı şekilde düzelttiğini bildirmektedir. Çalışma Kournal of Diabetes, Obesity and Metabolism dergisinde yayınlanmıştır. Araştırmacılar 39 Tip 2 diabet hastasında laparoskopik gastrik band (mide kelepçesi) ve […]

Obeziteyle Savaşta En İyi Dostunuz Yanınızda!

Obeziteyle Savaşta En İyi Dostunuz Yanınızda!

İnsanın en iyi dostu olan köpekler, çok daha farklı bir konuda da bize yardım edecek gibi görünüyor. Michigan State Üniversitesi’nde yapılan yani bir araştırmaya göre köpeği olan ve onu kendileri gezdirenler ulusal fiziksel aktivite kriterlerine % 34 oranında daha fazla uyuyorlar. Amerika’lıların yarısından fazlasının önerilen limitlerin altında aktivite gösterdikleri düşünülürse, köpek sahibi olma ve gezdirmenin […]

Obezite Ameliyatlarının Riskleri Önceden Belirlenebilir!

Obezite Ameliyatlarının Riskleri Önceden Belirlenebilir!

 California Üniversitesi’nden araştırmacılar cerrahların, bariatrik ameliyata girecek hastaların risklerini tahminlemesine yardımcı olacak yeni bir risk sınıflandırma sistemi tanımladılar. Çalışma Amerikan Metabolik & Bariatrik Cerrahi Derneği (ASMBS) 28. Yıllık Toplantısında sunuldu. Bireysel risk faktörlerinden edinilen puanlara göre hesaplanan skor, hastaların bariatrik ameliyatta ölüm riskini (I,II,III ve IV olarak) sınıflandırıyor. En düşük risk grubu olan I.sınıfta hastanede […]

Obezite Ameliyatı Sonrası Vitamin ve Mineral Desteği

Obezite Ameliyatı Sonrası Vitamin ve Mineral Desteği

Düzenli postoperatif takiplerinizde kan testleri yapıldıktan sonra doktorunuz size çeşitli vitamin destekleri önerebilir. Bu makaledeki bazı noktalar size yardımcı olabilir. Bazı desteklerin gıdalarla birlikte, bazılarının gıdadan önce, bazılarınınsa aç olarak alınması gerekir. Vitamin A 25.000 ünite gıdalarla alınır. 15.000 IU Beta-Karotenin 10.000 IU vitamin A ile kombine edilmesi iyi bir fikirdir.Ameliyattan 90 gün sonra vitamin […]

Obezite Cerrahisi Geçiren Hastalarda Ciddi Bir Sorun: B1 Vitamini Eksikliği

Obezite Cerrahisi Geçiren Hastalarda Ciddi Bir Sorun: B1 Vitamini Eksikliği

Obezite cerrahisi, normalde gelişmiş ülkelerde ortadan kalkmış olan bazı beslenme bozukluğu kökenli hastalıkların yeniden ortaya çıkışına neden olabilir. Ve bu hastalıklar belirtilerine aşina olmayan pek çok hekim tarafından atlanabilirler. Mide ve barsağın emilim bölgelerinin anatomik olarak yeniden düzenlenmesi bariatrik cerrahi hastalarının yeterli besleyicilerin yedikleri gıdalardan edinilmesini imkansız hale getirebilir. Bu nedenle, günlük önerilen miktarlardan çok […]

Bitnami